:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขยายเวลาไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาฯ
วัน เวลา ส่ง 11 ต.ค. 256017:16:52
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว12099
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1