:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ
วัน เวลา ส่ง 12 ต.ค. 256009:53:28
จาก สนง.พลังงานจังหวัด
ที่ ด่วนที่สุด นภ0015/ว 12117
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายโชติ เชื้อโชติ), ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู,เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู,อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู,ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙,ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู, นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2