:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (เพิ่มเติม)
วัน เวลา ส่ง 13 ต.ค. 256011:40:48
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/12166
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู/รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร)/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดหนองบัวลำภู/รอง ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู (ทุกนาย)/ผกก.สส.ภ.จว.หนองบัวลำภู /ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู/ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผกก.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลำภู/รอง ผกก.(ป) สภ.เมืองหนองบัวลำภู/นายทหารยุทธการฯ กกล.รส.จว.นภ./สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลำภู (ทุกนาย)


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1