:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญตรวจพื้นที่รับเสด็จและร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ
วัน เวลา ส่ง 25 ต.ค. 256018:37:11
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ 12615
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผบ.มทบ.28 เลย
5. รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ.
6. รอง ผบ.รมน.จว.นภ.
7. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู
9. สารวัตรตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 4
10. สารวัตรตำรวจสันติบาลหนองบัวลำภู
11. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
12. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
13. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
14. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
15. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
16. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
17. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
18. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
19. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
20. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
21. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
23. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
24. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
25. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
26. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
27. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
28. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
29. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
30. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู
31. จ่าจังหวัดหนองบัวลำภู
32. ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู
33. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
34. กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดหนองบัว

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1