:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิ
วัน เวลา ส่ง 27 ต.ค. 256011:44:01
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว562 ลว.27 ต.ค. 2560
หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1