:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
วัน เวลา ส่ง 29 ต.ค. 256012:47:02
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 12808
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/ผบ.กกล.รส.จว.นภ/รอง ผอ.กอ.รมน.จว.นภ. (ท)/หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานอิสระ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดทุกแห่ง/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1