:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โครงการตลาดประชารัฐ
วัน เวลา ส่ง 30 ต.ค. 256014:58:12
จาก สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)
ที่ นภ 0017.1/ว12851
1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
2. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
3. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
5. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
6. อำเภอทุกอำเภอ
7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2