:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (เพิ่มเติม จุดรับเสด็จ)
วัน เวลา ส่ง 31 ต.ค. 256010:37:23
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 12808
(เพิ่มเติมจุดรับเสด็จฯ) รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/ผบ.กกล.รส.จว.นภ/รอง ผอ.กอ.รมน.จว.นภ. (ท)/หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานอิสระ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดทุกแห่ง/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2