:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมารจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
วัน เวลา ส่ง 02 พ.ย. 256009:05:41
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ 0003/ว13042
หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3