:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561
วัน เวลา ส่ง 03 พ.ย. 256013:45:51
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ0017.3/ว13115
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการในสังกัดราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1