:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย
วัน เวลา ส่ง 06 พ.ย. 256009:42:01
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ0017.3/ว13229
1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ผบ.กกล.รส. 3.รอง ผอ.รมน.จว.นภ.(ท) 4.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน 5.หัวหน้าหน่วยงานอิสระ 6.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 7.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1