:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าแพรพรรณเมืองลุ่มภู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
วัน เวลา ส่ง 06 พ.ย. 256013:41:10
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๑/ว ๑๓๑๙๘
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑-๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ประธานองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู และผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1