:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 06 พ.ย. 256016:19:32
จาก สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)
ที่ นภ 0017.1/ว13277 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูที่ได้รับมอบหมาย
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
6. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
10. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
16. นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
17. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4