:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 06 พ.ย. 256016:22:41
จาก สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)
ที่ นภ 0017.1/ว13276 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
3. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
7. นายอำเภอทุกอำเภอ
8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
9. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
10. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวลำภู
11. ผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5