:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหว
วัน เวลา ส่ง 07 พ.ย. 256008:46:16
จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ ที่ นภ 0032/13094
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู(นายโชติ เชื้อโชติ)/รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายเวียงชัย แก้วพินิจ)/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ/พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต2/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู