:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานและรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานตามมาตรการปรับปรุง
วัน เวลา ส่ง 07 พ.ย. 256012:19:36
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว13051
คณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัดที่ 4.2) ประจำปีงบประมาณ 2561

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3