:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอแก้ไขหนังสือเรียนเชิญร่วมงานสภากาแฟ สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู แก้ไขเป็นสำนักงานสัสดีจังหวัดหนองบัว
วัน เวลา ส่ง 09 พ.ย. 256021:19:54
จาก สง.สัสดีจังหวัด
ที่ กห ๐๔๘๒.๖๓.๓๔/
สำนักงานจังหวัด ฝ่ายอำนวยการ