:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การเตรียมการถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
วัน เวลา ส่ง 10 พ.ย. 256010:56:25
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ 0017.3/ว13483
1.ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่28 2.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 4.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 5.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 7.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 8.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9.สารวัตรตำรวจสันติบาล

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1