:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภ
วัน เวลา ส่ง 11 พ.ย. 256015:20:51
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 13537
1.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2.ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
4.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
6.นากยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
7.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
8.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
9.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
10.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
11.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3