:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๓ เฉลิมพระเกียรติ”
วัน เวลา ส่ง 13 พ.ย. 256011:36:19
จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๒/๑๓๕๘๒
1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
5.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
6.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
7.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
8.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
9.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
10.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
12. นายอำเภอทุกอำเภอ
13. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
14. นายกเทสมนตรีเทศบาลตำบลทุกแห่ง
15. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
16. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ประธานบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคีหนองบัวลำภู (รัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
20. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
21. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
22. นายกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดหนองบัวลำภู
23. ประธานชมรมจักรยานจังหวัดหนองบัวลำภู
24. ประธานชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู
25. สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
26. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
27. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4