:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
วัน เวลา ส่ง 13 พ.ย. 256016:50:10
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 13475
1.หัวหน้าส่วนราชการ 2.นายอำเภอทุกอำเภอ 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1