:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
วัน เวลา ส่ง 14 พ.ย. 256010:50:36
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว13539
1. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
5. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
6. นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3