:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ " 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"
วัน เวลา ส่ง 14 พ.ย. 256014:53:10
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 887
หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2