:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ พ้นจากราชการเ
วัน เวลา ส่ง 21 พ.ย. 256009:33:08
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว14025 ลว.21 พ.ย. 2560
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2