:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหนังสือพระราชประวัติรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙
วัน เวลา ส่ง 21 พ.ย. 256010:49:53
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 14037
1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3.นายอำเภอทุกอำเภอ 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 6.ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ประธานสภาอุตสหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1