:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือส่งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการเพื่อจัดแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ปร
วัน เวลา ส่ง 23 พ.ย. 256015:20:29
จาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ที่ นภ 0001/ว 14150
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5