:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มอบหมายภารกิจโครงการ "แสงนำใจ ไทนทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ - เฉลิมพระเกียรติ"
วัน เวลา ส่ง 23 พ.ย. 256016:57:00
จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ นภ 0032/14122
1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายอำเภอทุกอำเภอ
4. นายกเทศมนตรีเทศบาลทุกแห่งในอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
5. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3