:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การฝึกอบรมตามโครงการช่วยเหลือสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วัน เวลา ส่ง 24 พ.ย. 256015:24:45
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ 0003/14224 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1