:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ปีที่ 24
วัน เวลา ส่ง 24 พ.ย. 256016:24:53
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 14207
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1