:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ปีที่ 24
วัน เวลา ส่ง 24 พ.ย. 256016:26:03
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 14208
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว.(SME) นายกสมาคม ประธานมูลนิธิ สโมสร ชมรมฯ ในจังหวัด และประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1