:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มอบหมายภารกิจในการจัดงาน (วันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ปีที่ 24)
วัน เวลา ส่ง 26 พ.ย. 256015:13:13
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว14206
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง
นายกเทศมนตรีตำบลนาคำไฮ
นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2