:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
วัน เวลา ส่ง 27 พ.ย. 256016:04:31
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 14265
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3.นายอำเภอทุกอำเภอ 4.นายก อบจ. 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1