:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประสานงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปเข้าสู่ "ประเทศไทย 4.0"
วัน เวลา ส่ง 27 พ.ย. 256016:22:50
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ ที่ นภ 0017.5/ว531 ลว. 27 พ.ย. 2560
ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ และอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4