:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวีดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
วัน เวลา ส่ง 30 พ.ย. 256013:28:38
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ ๐๐๓๑/ว ๑๔๐๘๐
หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม,ภาคประชาชนและผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1