:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การปลูกดอกไม้บริเวณพื้นที่จุดชมวิวน้ำตกเฒ่าโต้ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 30 พ.ย. 256015:08:11
จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ที่ นภ0014.3/ว14518
หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรอิสระ (ตามเอกสารแนบ)