:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การมอบหมายภารกิจจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
วัน เวลา ส่ง 01 ธ.ค. 256011:22:41
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/14527
ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ผกก.สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ผอ.สวท.หนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1