:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2560/61 จังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 04 ธ.ค. 256011:40:23
จาก สนง.พาณิชย์จังหวัด
ที่ นภ0016/ว14630
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู สื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1