:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แนวทางการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล/องค์กรดีเด่น หรือรางวัล/ทุน จ่างๆ ประจำปี ของส่วนราชการจังหวั
วัน เวลา ส่ง 04 ธ.ค. 256014:31:33
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ0017.3/ว14533
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1