:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนธันวาคม 2560
วัน เวลา ส่ง 06 ธ.ค. 256013:54:51
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 11696
1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.นายอำเภอทุกอำเภอ 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2