:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 07 ธ.ค. 256014:14:06
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/14756
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2