:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การฟ้อนรำบวงสรวง “สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู” ประจำปี ๒๕๖๑
วัน เวลา ส่ง 25 ธ.ค. 256016:43:23
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๑/๑๕๖๐๐
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑, ๒, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ , นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, นายอำเภอทุกอำเภอ, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1