:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติกรณีเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดไปเป็นประธานการประชุมหรือประธานพิธีในโอกาสต่างๆ (เพิ่มเติ
วัน เวลา ส่ง 28 ธ.ค. 256011:56:41
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 15609
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, นายอำเภอทุกอำเภอ, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1