:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐรายงานกรอบครุภัณฑ์และขนส่งของหน่วยงานฯ
วัน เวลา ส่ง 28 ธ.ค. 256014:05:45
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ 15767
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1