:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การดำเนินการตามโครงการ ของขวัญปีใหม่ 2561 ของศูนย์ดำรงธรรม
วัน เวลา ส่ง 28 ธ.ค. 256015:28:36
จาก สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)
ที่ นภ 0017.1/ว15764 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
นายอำเภอทุกอำเภอ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4