:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ และพิธีเปิดงาน “สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนอ
วัน เวลา ส่ง 29 ธ.ค. 256012:27:51
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 15787
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1