:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2561
วัน เวลา ส่ง 03 ม.ค. 256114:02:43
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว15791
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ผบ.กกล.รส.จว.นภ รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และผู้บริหารสถาบันการศึกษาในจังหวัด

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1