:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2561
วัน เวลา ส่ง 03 ม.ค. 256114:13:53
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 15791
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัดประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการ ผู้จัดการธนาคารทุกแห่งในจังหวัด สมาชิกสภาพัฒนา การเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานมูลนิธิ นายกสมาคม ชมรม สโมสรต่าง ๆ ในจังหวัด


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1