:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มอบหมายภารกิจพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร บนยอดพระเมรุมาศจำลอง
วัน เวลา ส่ง 04 ม.ค. 256109:00:15
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 051
1.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผอ.สวท.จังหวัดหนองบัวลำภู 6.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู 8.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 10.หน.สนจ.นภ. 11.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 12.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 13.นายก อบจ.หนองบัวลำภู 14.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1