:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระนพปฏลสุวรรณฉัตร บนยอดพระเมรุมาศจำลอง
วัน เวลา ส่ง 04 ม.ค. 256109:12:52
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/052
1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2.รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. 3.รอง ผอ.รมน.จว.นภ. 4.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 5.หัวหน้าหน่วยงานอิสระ 6.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในจังหวัด 7.ผู้บริหารสถานศึกษา 8.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 9.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 10.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1