:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระนพปฏลสุวรรณฉัตร บนยอดพระเมรุมาศจำลอง
วัน เวลา ส่ง 04 ม.ค. 256109:18:34
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 053
1.นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 7.นายกสมาคม/ประธานมูลนิธิ/ชมรม/ สโมสรต่าง ๆ ในจังหวัด

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1